3,386
Dziś Niedziela
2023-06-04

Zobacz, które podmioty gospodarcze w gminie Warszawa Miasto są liderami w wykorzystaniu dotacji UE

Aktualizacja: dzisiaj17:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_pocket_1000x550 (1).jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-04 Sprawdź, które podmioty gospodarcze w gminie Warszawa Miasto opublikowały najwięcej przetargów z dotacją UE

Opis
Artykuł prezentuje podmioty gospodarcze, które opublikowały najwięcej przetargów z dotacją UE. Podmioty te korzystają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych. Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług, czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 18:19:12
2.Ilość wszystkich firm w gminie Warszawa Miasto wynosi: 648107
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Warszawa Miasto wynosi: 394187
Pierwsze miejsce
Spośród obecnych liderów wykorzystania środków unijnych w gminie Warszawa Miasto, dość wyraźnie na czoło wysuwa się FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO. W okresie 1-4 czerwiec 2023 instytucja ta oczekiwała ofert na 4 przetargi.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji widnieje "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA. Inwestor ten ma łącznie 3 ogłoszone przetargi z dofinansowaniem UE.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu wśród instytucji najczęściej korzystających ze środków unijnych jest UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO. Inwestor ten ma zamieszczone 3 przetargi.
Podmioty o największej liczbie przetargów z dotacją UE dla gminy Warszawa Miasto – czerwiec 2023

W REGIONACH Panorama regionu – sprawdź, które z podmiotów gospodarczych w regionie ogłaszały najwięcej przetargów z wykorzystaniem środków UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Porównaj, które podmioty gospodarcze w gminie Warszawa Miasto publikowały w ubiegłych miesiącach najwięcej przetargów z dotacją UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj prawdopdobnych liderów wykorzystania środków unijnych w gminie Warszawa Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...