3,386
Dziś Niedziela
2023-06-04

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Warszawa Miasto

Aktualizacja: dzisiaj17:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-04 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Warszawa Miasto

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 18:19:12
2.Ilość wszystkich firm w gminie Warszawa Miasto wynosi: 648107
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Warszawa Miasto wynosi: 394187
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-4 czerwiec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Działalność związana z oprogramowaniem. W tym czasie w gminie Warszawa Miasto ich liczba zwiększyła się o 31, tym samym jednoznacznie zarysowując swoją przewagę nad branżą z pozycji drugiej.
Drugie miejsce
Tutaj z kolei znajdziemy Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne z przyrostem o 23 firm, który stanowi 74% w stosunku do miejsca pierwszego.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 17.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Warszawa Miasto za okres 1-4 czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
31
2
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
23
3
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
17
4
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
9
5
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8
6
Praktyka lekarska ogólna
7
7
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
7
8
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
7
9
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
6
10
Działalność w zakresie architektury
6

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Warszawa Miasto w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Warszawa Miasto

Trwa pobieranie danych...