3,386
Dziś Niedziela
2023-06-04

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Warszawa Miasto

Aktualizacja: dzisiaj17:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-06-04 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Warszawa Miasto obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 18:19:12
2.Ilość wszystkich firm w gminie Warszawa Miasto wynosi: 648107
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Warszawa Miasto wynosi: 394187
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-4 czerwiec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Warszawa Miasto, na pierwszym miejscu od końca widzimy Nauka języków obcych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 9.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Wykonywanie instalacji elektrycznych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 8.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 89% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Działalność taksówek osobowych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 7.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Warszawa Miasto za okres 1-4 czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Nauka języków obcych
-9
2
Wykonywanie instalacji elektrycznych
-8
3
Działalność taksówek osobowych
-7
4
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
-6
5
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
-6
6
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
-5
7
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
-5
8
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
-5
9
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
-5
10
Działalność portali internetowych
-4

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Warszawa Miasto w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Warszawa Miasto ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...