3,386
Dziś Niedziela
2023-06-04

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w gminie Warszawa Miasto

Aktualizacja: dzisiaj19:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-04 Działalności gospodarcze, które w gminie Warszawa Miasto wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 20:17:34
2.Ilość wszystkich firm w gminie Warszawa Miasto wynosi: 648107
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Warszawa Miasto wynosi: 394187
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w gminie Warszawa Miasto, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Działalność związana z oprogramowaniem jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu czerwiec 2023 – 12 939 firm.
Ta działalność ma niewielką przewagę nad drugą pozycją tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Działalność prawnicza. Obecnie wykonuje ją 11 621 firm. Stanowi to 90% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą, znajdującą się na pierwszej pozycji.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie prowadzona jest przez 11 050 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w gminie Warszawa Miasto – czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
12 939
2
Działalność prawnicza
11 621
3
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
11 050
4
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
10 451
5
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
5 638
6
Działalność agencji reklamowych
5 573
7
Praktyka lekarska specjalistyczna
5 387
8
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
5 298
9
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
4 339
10
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
3 606

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w gminie Warszawa Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w gminie Warszawa Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...