3,386
Dziś Niedziela
2023-06-04

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Warszawa Miasto

Aktualizacja: dzisiaj17:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-04 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Warszawa Miasto

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 18:19:12
2.Ilość wszystkich firm w gminie Warszawa Miasto wynosi: 648107
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Warszawa Miasto wynosi: 394187
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Warszawa Miasto, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu). Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja miedzi. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Warszawa Miasto – czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
1
2
Produkcja miedzi
1
3
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
1
4
Transport kosmiczny
1
5
Produkcja aluminium hutniczego
1
6
Rybołówstwo w wodach morskich
1
7
Produkcja przędzy wełnianej
1
8
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
1
9
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
1
10
Produkcja materiałów wybuchowych
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Warszawa Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Warszawa Miasto prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...