3,386
Dziś Niedziela
2023-06-04

Obserwuj, na które z produktów i usług w gminie Warszawa Miasto rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj17:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-04 Obejrzyj, na które produkty i usługi w gminie Warszawa Miasto wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 18:19:12
2.Ilość wszystkich firm w gminie Warszawa Miasto wynosi: 648107
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Warszawa Miasto wynosi: 394187
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w gminie Warszawa Miasto rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków unijnych, zauważymy, że choć za okres 1-4 czerwiec 2023 sytuacja pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych jest w czołówce bardzo wyrównana, to na pierwszym miejscu są Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych. Z tego zakresu pojawiło się 1 przetarg z dotacją UE.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Urządzenia warsztatowe. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 1.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Usługi w zakresie prawa, księgowości, audytu, działalności gospodarczej, zarządzania i podobne. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 1.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w gminie Warszawa Miasto za okres 1-4 czerwiec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
1
2
Urządzenia warsztatowe
1
3
Usługi w zakresie prawa, księgowości, audytu, działalności gospodarczej, zarządzania i podobne
1
4
Konstrukcje metalowe i ich części
0
5
Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
0
6
Usługi pocztowe i kurierskie
0
7
Farby, lakiery, farba drukarska i masy uszczelniające
0
8
Urządzenia kolejowe
0
9
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
0
10
Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w gminie Warszawa Miasto wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w gminie Warszawa Miasto prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...