3,386
Dziś Niedziela
2023-06-04

Zobacz, na jakie produkty i usługi w gminie Warszawa Miasto obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: dzisiaj17:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-04 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w gminie Warszawa Miasto

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 18:19:12
2.Ilość wszystkich firm w gminie Warszawa Miasto wynosi: 648107
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Warszawa Miasto wynosi: 394187
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w gminie Warszawa Miasto, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Licencje na oprogramowanie. W okresie 1-4 czerwiec 2023 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 54.
Drugie miejsce
Urządzenia komputerowe obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 54.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Produkty lecznicze. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 49.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w gminie Warszawa Miasto – czerwiec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Licencje na oprogramowanie
-54
2
Urządzenia komputerowe
-54
3
Produkty lecznicze
-49
4
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
-45
5
Urządzenia medyczne
-42
6
Usługi komputerowe i podobne
-33
7
Budowa obiektów inżynierii wodnej
-32
8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
-30
9
Roboty budowlane w zakresie budynków
-27
10
Specjalne usługi projektowe
-27

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...