3,386
Dziś Niedziela
2023-06-04

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w gminie Warszawa Miasto

Aktualizacja: dzisiaj17:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-04 Najrzadziej wybierane uprawnienia w gminie Warszawa Miasto

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 18:19:12
2.Ilość wszystkich firm w gminie Warszawa Miasto wynosi: 648107
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Warszawa Miasto wynosi: 394187
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w gminie Warszawa Miasto potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu czerwiec 2023 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w gminie Warszawa Miasto – czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
1
2
Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
1
3
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym
1
4
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
1
5
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
1
6
Ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt
1
7
Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających lub substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi
2
8
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
2
9
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
2
10
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w gminie Warszawa Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w gminie Warszawa Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: